Loading...

The imperfect body

zorgcentrum voor een gezonde welvaart

Projectdetails
Afstudeerproject TU/e | Meerhoven | 2010

Uitwerking
Architectuuronderzoek, concept, stedenbouwkundig ontwerp, gebouw ontwerp, vormstudies, maquettes, materiaalstudies, detaillering.

Beoordeling
9 (Zeer goed)

Verslag
Download afstudeerverslag

Posters
Download posters

De zorg, met het ziekenhuis als uithangbord, is een orgaan van de maatschappij. Net zoals de maatschappij de rolbepalende factor van de ontwikkeling naar het huidige zorgsysteem is geweest, zal het bepalend zijn voor de verschuiving naar een nieuw zorgsysteem. Een systeem dat door de privatisering van de zorg z’n intrede heeft gedaan. Er komen hierdoor nieuwe aanbieders op de markt en zij zullen hun diensten aanbieden met nieuwe ziekenhuisconcepten. De focus komt op preventie te liggen en één van de speerpunten is de zogenaamde ‘healing environment’, waar de vormgeving ingezet kan worden als instrument om het genezingsproces te stimuleren. Het is aannemelijk dat dit zal leiden tot nieuwe ziekenhuistypologieën cq. gebouwvormen, waarbij vanuit de vastgoedontwikkeling zorgfuncties gecombineerd gaan worden met andere niet-zorggerelateerde collectieve voorzieningen (multifunctionele gebouwen) of zich afscheiden van het ziekenhuis.

Zorgverzekeraars zullen steeds meer gaan werken met preventieve maatregelen, omdat op dit vlak veel winst valt te behalen. De consument heeft steeds meer behoefte aan een gezonde leefstijl. Men kan spreken van een nieuwe markt: er is een vraag vanuit de consument en aanbod vanuit de zorgaanbieder naar een gezonde leefstijl. Eén van de aspecten waarin deze markt zich zal gaan tonen is in de fysieke leefomgeving van de consument, onder andere in de verschijningsvorm van nieuwe typen zorggebouwen en verbijzonderde sportaccommodaties. Hieruit is het idee ontstaan om een zorgcentrum te ontwerpen dat zich preventief en medisch zal richten op een gezonde leefstijl. Op medisch gebied zal men in dit centrum terecht kunnen voor de behandeling van welvaartziekten. Met de term welvaartziekten, wordt in hoofdlijnen obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes bedoeld. Kortom, ziekten waarbij een gezonde leefstijl preventief werkt.

The imperfect body - Core hospital

Afstudeerproject

Mijn afstudeerproject moet gezien worden als een casestudy, waarin ik een ontwerp heb gemaakt voor ‘een zorgcentrum voor een gezonde welvaart’. Met dit ontwerp geef ik antwoord over hoe de architectuur zich zou kunnen uiten bij het genoemde scenario, de decentralisatie van het ziekenhuis en specifiek in de vorm van een nieuwe programmasamenstelling, waarbij publieke functies gecombineerd worden met onderdelen van het ziekenhuis.

Vinex-wijk Meerhoven

Het hart van Meerrijk, het centrum van de jonge Vinex-wijk Meerhoven, is als locatie gekozen. De gezamenlijke identiteit van de verschillende programmacomponenten in het gebouw zijn verkregen uit het gegeven, dat het gebouw naast een concentratie van collectieve functies ook als een ontmoetingsplek zal werken voor de wijkbewoners uit de verschillende buurten. Hiermee wordt de sociale cohesie van de wijk versterkt.

The imperfect body - Meerhoven
The imperfect body - Volumestudie

Schakel

Het gebouwvolume van het zorgcentrum vormt zich naar z’n directe context, waarbij het aan het centrale plein in het centrum van Meerrijk ligt en het de schakel vormt tussen het stedelijke centrum van Meerhoven en een bosrijke natuurstrook. De toepassing van Accoya-hout rondom de fragmenten versterkt de overgang; het bevat het ritme van de omringende straten en pleinen en de natuurlijke uitstraling van de natuurstrook. Daarbij verbeeldt de belijning in het hout op subtiele wijze de horizontale- en verticale beweging van de mensen in het zorgcentrum.

The imperfect body - Vooraanzicht
The imperfect body - Zijaanzicht
The imperfect body - Plattegrond isometrie

Ontmoeting

Het zorgcentrum zorgt voor de samensmelting van de wijkbewoners met de patiënten. Het gebouw is zodanig gefragmenteerd dat het contactoppervlak tussen de fragmenten maximaal is, waardoor de ontmoeting tussen beiden groepen wordt gestimuleerd. Aan de binnenzijde van de fragmenten is onder andere het patiënt gerichte programma gehuisvest.

Het ontwerp geeft een laagdrempelig gebouw weer, met een belangrijke sociale functie, die een brug slaat tussen zorg en samenleving.

Raamopeningen zorgen voor een spel van transparantie en geborgenheid. Achter de uniforme schil rondom de fragmenten bevindt zich een veilige en vertrouwde omgeving voor de patiënten. De daglichttoetreding van bovenaf en de onbelemmerde zichtlijnen bieden de gebruiker contact met buiten. Het interieur van de ziekenhuisomgeving wordt hierdoor meer als een kleine stad met straten en pleinen ervaren dan als een gebouw met gangen.

The imperfect body - Visualisatie atrium

Maquette

Met de maquette die ik voor mijn afstudeerproject gemaakt heb, kun je de ruimtelijkheid ervaren van het beoogde gebouw. Door de toepassing van specifieke materialen, texturen, zonlicht en verlichting komt het bijna tot leven. Alleen de zwarte modelfiguren verhullen dat het een miniatuurgebouw betreft.

Architecture is like a mythical fantastic. It has to be experienced. It can’t be described. We can draw it up and we can make models of it, but it can only be experienced as a complete whole.

Maya Lin
The imperfect body - Maquette bovenaanzicht
The imperfect body - Maquette vooraanzicht
The imperfect body - Maquette gevel
The imperfect body - Maquette in atrium

Lasercutting

Nog voordat er één druppeltje lijm aan te pas is gekomen, zijn alle onderdelen in AutoCAD uitgetekend en met een lasercutter schaal één-op-duizend uitgesneden, om samen de oplossing van deze driedimensionale puzzel te vormen. Het resultaat is een maquette van 80x140x60cm, die in twee delen uit elkaar te halen is, zodat je ook de binnenzijde van het gebouw kunt bekijken.

De gevelelementen bestaan uit meerdere lagen. De buitengevel is van triplex, waarop het lijnenspel van de houten gevelelementen zeer fraai nagebootst, door het te graveren. De triplex gevels zijn verlijmd met wit karton, de binnenwanden.

De vloeren zijn op soortgelijke wijze gemaakt. Met een extra laag tussen vloer en plafond, waarin tweehonderdvijftig ledlampjes zijn aangebracht en de draden onzichtbaar zijn weggewerkt. Vier schakelingen, aangesloten op batterijen, kunnen onafhankelijk van elkaar aan en uit gezet worden. Hierdoor verkrijg je inzicht in zowel de dag- als nachtsituatie van het gebouw, iets wat toch een dimensie toevoegt aan het ontwerp.

The imperfect body - Maquette gevel
The imperfect body - Maquette doorsnede

Afstudeerpresentatie

Van mijn afstudeerpresentatie had ik echt een belevenis gemaakt. De voorruimte van de presentatiezaal was aangekleed met een tentoonstelling van al mijn studiemodellen, siuatiemaquette, posters en bij het binnenkomen van de bioscoopzaal stond de grote gebouwmaquette met de lichtjes aan in het donker te pronken. Ik had zelfs een specfieke huisstijl met logo voor dit project gemaakt, die terug kwam in alle onderen; van de grafische elementen in mijn posters tot aan de met het logo bedrukte glasplaatjes op de maquettes. En na mijn presentatie wist ik alle aanwezigen te verrassen door een miniversie van mijn afstudeerverslag mee te geven.

The imperfect body - Poster context
The imperfect body - Poster concept
The imperfect body - Poster project
The imperfect body - Poster detail
The imperfect body - Mini verslag
The imperfect body - Mini verslag

 Sluit dit project